CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TƯỜNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Gia Tường tiếp tục triển khai xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Thực hiện Nghị Quyết số 41/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về việc phê duyệt Đề án số 152/ĐA-UBND, ngày 17/12/2020 của UBND huyện Nho Quan về việc xây dựng nông thôn mới huyện Nho Quan giai đoạn 2021-2025, UBND xã Gia Tường đã chủ động xây dựng kế hoạch xã đạt Chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

 

 

 Xác định xây dựng xã Gia Tường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và công tác tuyên truyền, vận động, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ xã đến cơ sở; chủ động, sáng tạo trong vận dụng những cơ chế, chính sách của nhà nước kết hợp với huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đem lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng dân cư.

Tập trung các nguồn lực hỗ trợ, huy động có hiệu quả đóng góp của người dân xây dựng và hoàn thành các tiêu chí đã đề ra. Các tiêu chí hoàn thành phải bền vững, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân trong xã, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 Nhân dân thôn Sơn Cao vận động hiến đất, đóng góp xã hội hóa làm mở rộng 04 tuyến đường tổng chiều dài 1.560 mét.

 

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với cơ cấu lại lĩnh vực nông nghiệp, hướng tới nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm.

 

 

Thôn Đầm Bái vận động nhân dân đóng góp xã hội hóa mở rộng tuyến đường trục thôn

 

 

Đề cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, nhất là người đứng đầu trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ thủ tục, trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong quý IV năm 2023.

                                                                                                                             ST:  Hoàng Đình Nga, Văn phòng HĐND-UBND xã Gia Tường


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ XÃ GIÃ TƯỜNG
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2