Gia Tường là một xã miền núi nằm ở phía Đông Bắc của huyện Nho Quan; phía Bắc giáp xã Gia Thủy, Gia Lâm; phía Đông giáp với xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, xã Đức Long, huyện Nho Quan; phía Nam giáp xã Lạc Vân; phía tây giáp xã Phú Sơn, Thạch Bình. Địa bàn hành chính được chia thành 07 thôn, tổng dân số có 1.616 hộ với 6.225 nhân khẩu, dân tộc thiểu số 17 khẩu (chiếm 0,27%); đạo thiên chúa 15 khẩu (chiếm 0,24%). Trên địa bàn xã có 01 HTX Nông nghiệp, 01 HTX Nấm, 03 trường học, 01 trạm Y tế. Tổng diện tích tự nhiên của xã 1.037,47 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 738,98ha, đất phi nông nghiệp 258,23ha, đất chưa sử dụng 40,26ha.

Xã Có các tuyến đường giao thông quan trọng như tỉnh lộ ĐT477 và ĐT479  chạy qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các ngành nghề, dịch vụ phi nông nghiệp. Là xã có hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, khu trung tâm xã, trường học, trạm y tế vv… đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng từ nhiều chương trình dự án khác nhau qua nhiều năm đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ xã có 280 đảng viên, với 11 chi bộ trực thuộc, nhiều năm liên tục được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Nhân dân trong xã có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, luôn tin tưởng, ủng hộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.Tuy nhiên, Gia Tường cũng là xã có địa hình bán sơn địa có độ dốc từ Tây sang Đông, hàng năm thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, gây khó khăn không nhỏ tới đời sống và sản xuất của nhân dân.

Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, năm 2017: cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 37%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 37%; thương mại dịch vụ và ngành nghề khác  26%; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 90 triệu đồng/ha tăng 40 triệu đồng/ha so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 35 triệu đồng /người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 7.32% đến năm 2017 (không tính số hộ thuộc diện BTXH) còn 1,9%.